Voor- en Vroegschoolse Educatie
_________________________________________________________________________________________________________

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt gegeven op een VVE-peuterspeelzaal en in groep 1 en 2 van de VVE-basisschool. Via VVE krijgen peuters en kleuters spelenderwijs een stimulerend en taalrijk aanbod met als doel dat hun (taal)achterstand vermindert. Hierdoor kunnen zij een betere start maken in het basisonderwijs.

School JUUL is een VVE-school. Dat betekent dat het lesprogramma in groep 1 en 2 aansluit bij het programma van de VVE-peuterspeelzalen in Veenendaal. Ook het ouderprogramma wordt, als uw kind een VVE-indicatie heeft, doorgezet op school.

Wilt u meer informatie over wat de gemeente Veenendaal en het CJG voor u kunnen betekenen? Klik op deze link.