Dit is Juul

Echt betekenisvol voor elk kind!

Dit is Juul!

“Echt betekenisvol voor elk kind!” Dat is het motto van School JUUL. Dit maken we graag waar in de praktijk. Dat betekent dat we veel aandacht hebben voor het welbevinden van uw kind. Samen bepalen we, steeds opnieuw, wat uw kind nodig heeft om optimaal te ontwikkelen. Hierbij streven we naar gelijke kansen voor ieder kind.

 

De School

School JUUL is een school voor unitonderwijs en staat midden in de wijk Het Franse Gat. Een prachtige wijk met een grote diversiteit aan mensen. Hier weten mensen elkaar te vinden en kijken ze naar elkaar om.

Samenwerken

Het Afrikaanse gezegde: ‘It takes a village to raise a child’ past goed bij School JUUL. Bij het opvoeden en leren van uw kind zijn alle mensen in de directe omgeving van een kind betrokken. Leren doet uw kind overal. Door samen te werken met allerlei instanties in de wijk, vergroten we de ontwikkelingskansen van uw kind.

 

Onze missie & visie

Onze missie

School JUUL is een protestants christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Het is onze missie om in verbinding met God, met elkaar en de wereld, ieder kind een veilige plek te bieden. Een school waar het kind zich gezien en gehoord voelt. Waar kinderen met plezier naartoe gaan, graag leren en geloven in hun eigen kwaliteiten. Hier groeien kinderen op tot waardevolle mensen om bij te dragen aan een mooie wereld.

Onze visie

God maakt elk kind uniek en speciaal. Elk kind beschikt over talenten. In ons onderwijs staan de ontwikkelingsbehoeften, talenten en het welbevinden van kinderen centraal. We gaan hierbij uit van gelijke kansen voor ieder kind. We bereiden kinderen goed voor op hun plek in onze steeds veranderende maatschappij.

Wij leven de christelijke traditie voor en vertellen Bijbelverhalen in een betekenisvolle context. Zo geven we inhoud aan het leven. Daarbij tonen we respect voor andere culturen en religies.

Goed onderwijs

We streven hoge resultaten na en geven goed onderwijs. Soms passen we leerlijnen aan om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Kinderen leren bij School JUUL meer dan rekenen, taal en lezen. Ons onderwijs verwondert en verrast! Door een breed aanbod en een samenwerkende leef- en leeromgeving dragen wij bij aan gelijke kansen voor ieder kind.


Inspirerende leerkrachten – en ouders – wijzen het kind de weg. Ze steunen, sturen en helpen het kind om keuzes te maken. Wij spreken te allen tijden vertrouwen uit in het kind en benoemen zijn talenten.

Persoonlijke ontwikkeling

Er is bij School JUUL veel ruimte voor persoonsvorming en sociale vorming. De diversiteit aan kinderen zorgt voor een kennismaking met nieuwe gewoonten, talen en ervaringen. Kortom; een prachtige kans om je te ontwikkelen tot een authentiek mens met open ogen, open oren en een open hart voor de ander!

Persoonlijke ontwikkeling