Christelijke identiteit

School JUUL is een christelijke basisschool

Ons geloof

Het christelijke geloof is de basis van waaruit wij handelen. Wij geloven dat Zijn liefde voor ons zich openbaarde in de komst van Zijn zoon Jezus naar deze wereld. Hij leefde ons voor wat liefde is en geeft ons hoop voor de toekomst. Van hieruit leven wij een royale, open en ruimhartige houding voor. We tonen interesse in onze medemens en respecteren elkaars levenshouding.

Wat betekent dit in de praktijk?


Elke dag beginnen en eindigen wij met gebed. Drie keer per week vertellen we de kinderen verhalen uit de Bijbel. We vieren christelijk feestdagen en zingen christelijke liedjes. In de omgang met elkaar leven we de christelijke normen en waarden voor.

Respectvol omgaan met elkaar vinden we erg belangrijk binnen onze school.