écht betekenisvol voor elk kind!

Sociaal zijn

als schoolcultuur

Sociaal zijn als schoolcultuur

Toen Nienke en Christian eind 2019 samen met hun kinderen Jip en Phileine besloten om de switch te maken naar School JUUL voelde de landing als een warm bad. “Sociaal zijn zit in de cultuur van de school verweven”, vertelt moeder Nienke.

School JUUL is niet de dichtst bij huis gelegen school. Het was dan ook niet de locatie die het stel Christian en Nienke met hun 2 kinderen naar JUUL trok. “De onderwijsvorm unitonderwijs en de positieve verhalen die we hoorden trokken onze aandacht”, vertelt Nienke. “Ons gesprek met directrice Brenda gaf vervolgens zoveel inzicht dat we de keuze voor School JUUL al snel vol overtuiging konden maken. Jip en Phileine mochten een dag meelopen op school om het schoolleven daar te ervaren. Ook zij kwamen enthousiast thuis.” Toen de kinderen nieuw in de klas kwamen viel Nienke op hoe goed ze door iedereen werden geholpen. “Dat sociale zit in de cultuur van de school. Iedereen hoort erbij. Ook als ouders mag je zelf ervaren hoe de school is.” Jip en Phileine, die in groep 4 en 6 zitten, vinden het unitonderwijs fijn. De leerstof wordt helemaal op hun eigen niveau aangeboden.

“Sociaal zijn zit in de cultuur van de school verweven”

Zelfstandig thuisonderwijs

De kinderen startten vlak voordat het corona gerelateerde thuisonderwijs begon. “Voor veel ouders was dat een rottige periode, maar oh wat was dat thuisonderwijs goed georganiseerd bij JUUL”, herinnert Nienke zich. “We werden als ouders volledig ontlast. Kinderen werden in de klas voorbereid op thuisscholing, ze oefenden met inloggen en wisten precies hoe ze thuis zelfstandig aan het werk konden gaan.” Typisch JUUL, vindt Nienke. “Die echte betrokkenheid, het meedenken in oplossingen, zelfstandigheid stimuleren. Dit bleek al snel kenmerkend voor de school.”

 

Afspiegeling van de maatschappij

School JUUL is een niet al te grote school. “Iedereen kent elkaar, dat is mooi om te zien. Het is een warme school. Je merkt het aan het team en het enthousiasme van de leraren naar de kinderen”, deelt Nienke. “Daarbij zien wij de grote diversiteit aan culturen op school als een groot voordeel. Dit was voor ons mede een overweging om voor de school te kiezen, want de kinderen op School JUUL zijn echt een afspiegeling van de maatschappij. Kijk ik naar mijn eigen jeugd, dan groeide ik op in een blanke omgeving. Voor mijn kinderen vind ik het belangrijk dat ze zien dat het anders kan. Niet iedereen leeft op dezelfde manier als wij en niet iedereen heeft dezelfde normen en waarden.” Ze vult aan: “Er wordt veel op een goede onderlinge chemie ingestoken. Kinderen leren dat ze niet met iedereen bevriend hoeven zijn, maar wel iedereen met respect behandelen.”

 

Er echt wat van maken

“Onderwijs staat onder druk en dat is vervelend, maar je kunt er heel wat van maken. Brenda staat voor ons synoniem voor enthousiasme en gedrevenheid en dat is in de hele school voelbaar.” Naast het reguliere lesprogramma worden bijvoorbeeld veel extra activiteiten geboden. “Kinderen leren rekenen en schrijven, maar er is ook volop aandacht voor sociale vaardigheden, opvoeding en algemene ontwikkeling.”

“Die echte betrokkenheid, het meedenken in oplossingen, zelfstandigheid stimuleren. Dit bleek al snel kenmerkend voor de school.”

Waardevol

Zo’n overstap naar een andere school is spannend. Je kinderen komen immers in een gevestigde groep. “Maar bij JUUL werd het echt goed begeleid en door het unitonderwijs is er maatwerk in het onderwijsaanbod. Waardevol, want kinderen ontwikkelen zich niet allemaal tegelijk en ook niet op elk vlak even sterk. Bij JUUL kun je daar als ouders helemaal gerust op zijn.”

Kennismaken?

Wil jij ook kennismaken? Welkom!