Gezonde school

Kwaliteitskeurmerk voor School JUUL

Kwaliteitskeurmerk

We zijn er trots op dat School JUUL het vignet Gezonde School heeft behaald. Hiermee laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en een fris klimaat. Ook hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 

Relaties en seksualiteit

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Door op jonge leeftijd te starten met relationele en seksuele vorming, raken kinderen vertrouwd met het thema en durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit. Leerlingen krijgen betrouwbare informatie, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar omgaan.

 

 

Meer informatie

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk op www.gezondeschool.nl.

Samen gaan we voor kwaliteit