Ons team

Ontdek hoe wij werken

Het team van School Juul

Op School JUUL werkt een enthousiast team van leerkrachten en ondersteunend personeel. Ieder met hun eigen unieke talenten en interesses, die we inzetten voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Onze werkwijze

Het team is geschoold in het werken met meervoudige intelligentie. We hebben oog voor de talenten van het individuele kind. Enerzijds stimuleren we dat talent, anderzijds dagen we kinderen uit om ook hun minder goede kanten te ontwikkelen. We kijken naar de persoonlijke ontwikkeling en passen het onderwijs daar op aan.

Wegwijs maken

We zijn er van overtuigd dat kinderen vanuit de omgeving gerichte steun, sturing, inspiratie en motivatie nodig hebben. Volwassenen moeten daarin kinderen de weg wijzen. Met name bij de kernvakken rekenen en taal nemen wij daarom een steunende en sturende houding aan. Bij het werken met VierKeerWijzer stimuleren wij kinderen om zelf te kiezen en ontdekkend te leren. Daarbij nemen wij een coachende rol in.

Onze samenwerking

Als leerkrachten gaan we positief met elkaar om en hebben plezier met elkaar. In open- en eerlijkheid werken we samen om zo het onderwijs optimaal vorm te geven. Het team geeft elkaar opbouwende feedback, is professioneel en stelt het belang van het kind altijd voorop. We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie en besteden veel aandacht aan een goede relatie met ouders en kinderen. We zijn er trots op dat we een team zijn waarin je ertoe doet! In alles wat we meemaken – zowel privé als professioneel – zijn we betrokken en staan we in verbinding met elkaar.