Unitonderwijs

Van en met elkaar leren

Wij werken in units

Op School JUUL geven wij unitonderwijs. Een unit bestaat uit twee basisgroepen. Het kind start en sluit de dag af in een eigen basisgroep, bij de eigen leerkracht. Tussen de middag eten de kinderen samen met de leerkracht of onderwijsassistent.

Unitonderwijs in groep 1-2

Groep 1/2 heeft een eigen kleuterunit. Deze unit bestaat op School JUUL uit twee ruimtes. In beide gedeeltes is er plek gemaakt om instructie in de kring te kunnen geven. Ook is er in beide ruimtes plaats om te spelen en te werken. Er wordt door alle kleuters gebruik gemaakt van deze hoeken en werkplekken. 

Instructies
In de ochtend zijn er twee instructies in de grote kring. Dit is een uitleg voor de hele groep: een over taal en een rekenen. De leerkrachten maken hiervoor een themaplanning. De leerlingen worden ingedeeld op instructieniveau en volgen de instructie op hun eigen niveau. Als ze niet het niveau van hun basisgroep hebben, volgen ze instructie bij de andere leerkracht. Ook is er indien nodig een kleine kring. De leerkracht geeft dan een extra instructie op eigen niveau aan een bepaalde groep kinderen. 

Lesmaterialen in groep 1-2
Bij de aanschaf van spullen letten we erop dat het ons materiaal FLEX is. FLEX staat voor:
Flexibel: te gebruiken met ruimte voor meerdere spelmogelijkheden. Het materiaal heeft een open karakter. 
Leerzaam: aansluitend bij de leerdoelen en dus uitdagend voor alle kinderen.
Experimenteren: kinderen worden gestimuleerd tot onderzoekend leren.
X- factor: Je krijgt meteen zin om ermee te spelen. 

Loose Parts
Ook werken wij elk thema met Loose Parts. Loose Parts is materiaal dat je kunt bewegen, dragen, combineren, van vorm kunt veranderen, bij elkaar kunt zetten, uit elkaar kunt halen en weer bij elkaar kunt voegen op verschillende manieren. Dit stimuleert de creativiteit.

Begrippen oefenen
We gebruiken ook lesmaterialen met een meer gesloten karakter. Deze spellen zijn bedoeld om begrippen te oefenen met de leerlingen en te checken of ze dit beheersen. Als een leerling laat zien dat hij/zij dit spel beheerst, wordt het materiaal niet meer aangeboden.

Tablets
We gebruiken tablets als digitaal leermiddel. Er wordt geoefend op diverse sites met taal-en rekenprogramma’s. Ook gebruiken wij Marbotic producten. Je kunt bijvoorbeeld met fysieke stempels op de tablet stempelen en zo spelenderwijs letters, klanken en woorden oefenen. Dit wordt ondersteund door beeld én geluid.

Unitonderwijs in groep 3-8

We werken in groep 3-8 met drie lesblokken per dag: ’s ochtends een taal- en rekenblok, ’s middags een themablok. Tijdens deze blokken krijgen de kinderen instructies in het instructielokaal. De leerkracht geeft dan uitleg over de nieuwe lesstof aan een enkele groep. De combinatiegroep is dan tijdelijk uit elkaar. De andere groep werkt in de unit onder begeleiding van een andere leerkracht en meestal ook nog van een onderwijsassistent. Op deze manier bieden we de kinderen veel meer maatwerk. Ook ontstaat er zo meer bewegingsruimte. Voor veel kinderen werkt dit zeer positief voor de aandacht en spanningsboog.

Intelligente werkplekken
Tijdens de themablokken krijgen de kinderen wereldoriëntatie volgens de principes van de meervoudige intelligentie. Na instructie in de basisgroep ontmoeten de kinderen elkaar op de intelligentie werkplekken. Daar werken ze aan hun opdracht. We gebruiken hiervoor het organisatiemodel VierKeerWijzer.

Voordelen unitonderwijs

  • Het kind wordt optimaal geïnspireerd, uitgedaagd en begeleid
  • Kinderen leren van en met elkaar. Het samenwerken van kinderen met verschillende leeftijden, niveaus en interesses bevordert dit.
  • Meer individueel maatwerk per kind.
  • Uw kind wordt dagelijks door meerdere juffen en meesters gevolgd.


Open inloop
In de onderbouw beginnen we met een open inloop. Dan zijn ouders even welkom in de basisgroep. Het kind toont zijn werk of speelt met de ouder een spel. Op deze wijze kunt u goed volgen waar uw kind mee bezig is en versterken wij het contact tussen school en thuis. In groep 1-2 is er dagelijks open inloop, in groep 3-4 op maandag en vrijdag.

Leerproces
We streven naar goede onderwijsresultaten. Taal, lezen en rekenen zijn belangrijke basisvakken. Het moet voor het kind helder zijn wat en waarom hij / zij aan het leren is. De leerdoelen van de lessen worden daarom met de kinderen besproken.
Op school JUUL leert het kind nadenken over zijn manier van werken en leren. Ook leert het verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen werk. Aan het einde van de dag en tijdens de portfoliogesprekken bespreken de kinderen met de leerkracht wat ze hebben geleerd en hoe dat is gegaan. Hierdoor wordt het kind mede verantwoordelijk voor het leerproces. Dit verhoogt de motivatie en autonomie.