Leerlingenzorg

Voor ieder kind passend onderwijs

Instructie op maat


Op School JUUL gaan wij uit van het kind. Door unitonderwijs bieden wij kinderen instructie op maat aan. Als een kind moeite heeft met een bepaald vak, kan hij/zij de instructie op een passend niveau volgen. Datzelfde geldt ook voor kinderen die een voorsprong hebben.

In de unit werken meerdere leerkrachten met een groep kinderen. De samenwerking tussen leerkrachten versterkt hun kwaliteit. Dit komt de kinderen ten goede.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van kinderen wordt goed gevolgd door de leerkrachten. Zij worden hierbij ondersteund door de intern begeleider van onze school. Per 10 weken is er een gezamenlijk evaluatiemoment waarbij er naar de ontwikkeling van het kind wordt gekeken. Ook worden er plannen gemaakt voor de volgende 10 weken. Als er zorgen zijn, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Samen kijken we dan hoe we gepaste zorg voor het kind kunnen aanbieden. Soms is ondersteuning van buitenaf nodig.

Voor kinderen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerstof bieden wij in overleg met ouders versnelling en/of verdieping van leerstof aan. Ook voor deze kinderen stellen wij heldere doelen.

Meer weten?

Een uitgebreidere beschrijving van onze leerlingenzorg kunt u lezen in ons Ondersteuningsplan. Hier kunt u ons Ondersteuningsplan downloaden.