Algemen Verordening Gegevensbescherming (AVG)
_________________________________________________________________________________________________________


Als ouder moet u ervan uit kunnen gaan dat de school van uw kind verantwoord omspringt met zijn of haar privégegevens en dat de privacy van uw zoon of dochter bij de school in goede handen is. Ook wij vinden die privacy van groot belang en we doen er dan ook alles aan die te beschermen.

Als school van de Stichting CPOV e.o. hebben ook wij sinds 25 mei 2018 te maken met de nieuwe Europese wetgeving rond privacy:de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Scholen moeten privacy niet alleen goed regelen, zij moeten zich ook nog eens kunnen verantwoorden voor alles wat zij doen met persoonsgegevens.

In de huidige digitale samenleving maakt ook de Juliana van Stolbergschool steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Dat doen we om uw kind zo goed mogelijk op zijn of haar toekomst voor te bereiden. Bovendien groeien hiermee de mogelijkheden om hem of haar op maat les te geven. 

Voor een goede onderwijskundige begeleiding van  leerlingen is het noodzakelijk gegevens van uw kind digitaal te verwerken via de computer. Hierbij zijn uitgeverijen betrokken en ook Basispoort, een soort digitale toegangspoort tot al het lesmateriaal dat wij op school gebruiken. Scholen hebben volledige zeggenschap over die persoonsgegevens en dat moet ook zo blijven. Het gaat dan om het leerlingenadministratiesysteem, maar ook om educatieve software. Om oefeningen te kunnen maken op de computer en ook om de leraar  inzicht te geven in hoe leerlingen hun opdrachten maken en wat hun vorderingen zijn, wordt van ieder kind digitaal informatie verwerkt. Bij educatieve software gaat het om voor- en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, geslacht en de groep van het kind. Maar ook om enkele gegevens over onze school zelf.

De school zal er voor zorgen, dat dit op de meest veilige en zorgvuldige manier gebeurt en zal niet meer gegevens gebruiken, dan werkelijk noodzakelijk zijn. De school heeft ook met elke uitgever een verwerkersovereenkomst gesloten om de veiligheid te waarborgen.

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens geldt ook wanneer we het hebben over  het plaatsen van foto’s of video’s op internet, gemaakt in schoolverband. De school plaatst met regelmaat foto’s van leerlingen op de website, in de schoolgids, in de nieuwsbrief en op Facebook. De school zal er altijd voor zorgen, dat dit “gepaste” foto’s zijn. D.w.z. altijd groepen kinderen en nooit in bepaalde ongewenste situaties.

Mocht u als ouder bezwaar maken tegen een bepaalde vorm van gebruik van persoonsgegevens dan kunt u dat ten alle tijde kenbaar maken bij de locatieleider van de school.