Leerlingenzorg


Op School JUUL gaan wij uit van kind. Unitonderwijs geeft ons de mogelijkheden om kinderen instructie op maat aan te bieden. Als een kind moeite heeft met een bepaald vak, kan hij/zij de instructie op een passend niveau volgen. Datzelfde geldt ook voor kinderen die een voorsprong hebben.

In de unit werken meerdere leerkrachten met een groep kinderen. De samenwerking tussen leerkrachten versterkt hun kwaliteit. Dit komt de kinderen ten goede.

De ontwikkeling van kinderen wordt goed gevolgd door de leerkrachten. Zij worden hierbij ondersteund door de intern begeleider van onze school. Per 10 weken is er een gezamenlijk evaluatiemoment waarbij de ontwikkeling van het kind in kaart wordt gebracht en er plannen worden gemaakt voor de volgende 10 weken. Als er zorgen zijn, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Samen kijken we dan hoe we gepaste zorg voor het kind kunnen aanbieden. Soms is ondersteuning van buitenaf nodig.

Voor kinderen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerstof bieden wij in overleg met ouders versnelling en/of verdieping van leerstof aan. Ook voor deze kinderen stellen wij heldere doelen.


Een meer uitgebreide beschrijving van onze leerlingenzorg kunt u lezen in ons Ondersteuningsplan. Hier kunt u ons Ondersteuningsplan downloaden.