Schooltijden
Op School JUUL gaan alle kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. We noemen dit het vijf-gelijke-dagen-model. Alle dagen zijn voor alle kinderen gelijk. Ze hoeven maar één keer per dag naar school. Dit geeft rust voor de kinderen en komt de effectieve leertijd ten goede.

De kinderen eten in hun basisgroep met de leerkracht. Daarna spelen ze buiten, ook onder toezicht van een leerkracht. Er is dus geen aparte overblijfvoorziening waar extra kosten aan verbonden zijn.