Engels


Vanaf januari 2017 starten wij met de Engelse (dins)dag. We praten en zingen dan veel in het Engels. Ook geven we die dag een Engelse les. Dit gebeurt van groep 1 t/m groep 8. 

Voor groep 1 t/m 4 gebruiken we de digitale methode Ipockets. Door middel van rijmpjes, liedjes, interactieve praatplaten en video materiaal ontdekken de kinderen op een speelse en interactieve manier de Engelse taal.

Voor groep 5 t/m 8 gebruiken we de methode Our Discovery Island. Kinderen worden volledig ondergedompeld in de Engelse taal. Naast interactieve software bestaat de methode ook uit een leerlingenboek en een werkboek. De methode besteedt ook aandacht aan de meervoudige intelligentie. De oefeningen zijn gemaakt voor verschillende type kinderen. Hierdoor kan ieder kind op zijn eigen manier succesvol Engels leren.

Ipockets en Our Discovery Island vormen samen een doorgaande lijn Engels voor groep 1 t/m 8. 

Het is de intentie van School JUUL om zich in de toekomst te ontwikkelen naar een gecertificeerde VVTO-school (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs). 

Met dank aan Marieke Bouw, student CHE, die de invoering van Engels op School JUUL voor ons heeft onderzocht.

    

Klik op de plaatjes voor meer informatie over de methoden.