Leerlingenraad


De stem van kinderen vinden wij op School JUUL erg belangrijk. Kinderen mogen weten dat ze meetellen. In de Leerlingenraad mogen ze hun stem laten horen.

Aan het begin van elk schooljaar kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 zich verkiesbaar stellen. Na een verkiezing wordt de Leerlingenraad gevormd. De Leerlingenraad vergadert 5 keer per jaar. Spelenderwijs maken kinderen kennis met democratische beginselen. Het vergroot de betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de school en de kwaliteit van het onderwijs.