Portfolio


Op School JUUL werken we met een portfolio. Een portfolio is een map met daarin werk van het kind. Werk waar het kind trots op is, werk wat ze graag aan hun ouders willen laten zien of willen bewaren. In het portfolio zit ook een cijferlijst met de gemiddelden van de vakken en de uitslagen van de cito.

De leerkracht schrijft een stukje over het kind en scoort de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ouders mogen ook een stukje schrijven in de map. Over wat zij van het werk van hun kind vinden, waar ze trots op zijn.

Twee keer per jaar worden ouders op school uitgenodigd voor een zogenaamd portfoliogesprek, ook wel reflectiegesprek genoemd. Tijdens een portfoliogesprek, waar het kind ook bij is, wordt samen gekeken naar de ontwikkeling van het kind. Tijdens het gesprek staat het leerproces centraal. Daarnaast bespreken we ook de leerresultaten. Tijdens het gesprek wordt samen met het kind en de ouders nieuwe doelen gesteld voor de komende periode. De leerkrachten kunnen daar de komende periode hun ondersteuning op afstemmen.

Een portfoliogesprek met het jonge kind zal anders verlopen, dan met het oudere kind. Jonge kinderen zijn nog niet in staat om uit zichzelf aan zelfreflectie te doen. Een portfoliogesprek is bedoeld om hen dit langzamerhand aan te leren. Dit wordt op een speelse wijze gedaan.