VierKeerWijzerLeren heeft met intelligentie te maken. Kinderen kunnen op verschillende manieren intelligent (knap) zijn. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en weer een ander moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Zo onderscheiden we 8 manieren van knap zijn:

getallenknap
natuurknap
samenknap                                                               
doeknap
kijkknap
muziekknap
ikknap
taalknap

De lesstof van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur bieden wij op School JUUL daarom aan volgens het model VierKeerWijzer dat uitgaat van deze 8 intelligenties. Ook de creatieve vakken (drama, muziek, tekenen, handvaardigheid) zijn hieraan gekoppeld. Door deze manier van onderzoekend werken, leren de kinderen niet alleen de lesstof van deze vakken, maar leren ze ook problemen op te lossen, hun werk te plannen, samen te werken, te streven naar goed resultaat, te reflecteren, te presenteren en creatief te zijn (met hun handen, maar ook bij het zoeken naar oplossingen).
Met hart, hoofd en handen ontdekken de kinderen waar ze goed in zijn en waar ze plezier aan beleven. Digitale media worden als ondersteunende middelen gebruikt.

De kracht komt vanuit het kind zelf!