Ons onderwijs 

Op School JUUL geven wij unitonderwijs. Een unit bestaat uit enkele basisgroepen. Het kind start en sluit de dag af in de eigen basisgroep, bij de eigen leerkracht. Tussen de middag eten de kinderen per unit samen. De groepsleerkracht(-en) is/zijn eindverantwoordelijk voor het kind.

Door het werken in units, kunnen we het kind optimaal uitdagen, inspireren en begeleiden. School JUUL is een grote, inspirerende onderwijsruimte. We werken op dit moment met twee units: een unit groep 1 t/m 4 en een unit groep 5 t/m 8.
 

Elke dag beginnen we met een open inloop waarbij ouders welkom zijn om even mee te komen in de unit. Het kind toont zijn werk of speelt met de ouder een spel. Tussen school en thuis wordt zo een geleidelijke overgang gecreëerd.

Op School JUUL werken we met drie blokken per dag: ‘s morgens een taal- en rekenblok, ’s middags een themablok. Tijdens deze blokken werkt en leert het kind in een bepaalde hoek of werkruimte. Tijdens deze blokken vinden ook de instructies plaats. Doordat we allemaal op hetzelfde tijdstip hetzelfde vak geven, kunnen we handig differentiëren waardoor het kind de instructie krijgt die past bij zijn/haar ontwikkelingsniveau. Indien nodig krijgt een kind individuele instructie op maat.

Tijdens de themablokken krijgen de kinderen wereldoriëntatie volgens de principes van de meervoudige intelligentie. Na instructie in de basisgroep ontmoeten de kinderen elkaar op de unit waar ze aan hun opdracht werken. We gebruiken hiervoor het organisatiemodel Vierkeerwijzer.

Een aantal keer per jaar is er talentweek. In die week worden er door leerkrachten en ouders talenten aangeboden waar kinderen zich voor in kunnen schrijven. Bijvoorbeeld: koken en bakken, programmeren, creatief met natuurmaterialen enz.

Op School JUUL leren kinderen van en met elkaar. Het samenwerken van kinderen met verschillende leeftijden, niveaus en interesses bevordert dit. De activiteiten worden zo aangeboden dat er verschillende vormen van samenwerking aan bod komen. Zelfstandig (leren) werken is noodzakelijk. Op School JUUL komen samenwerken en zelfstandig werken afwisselend aan bod.

Op School JUUL werken we toe naar goede onderwijsresultaten. Hierbij kijken we altijd naar de mogelijkheden van het kind. Taal, lezen en rekenen zijn belangrijke basisvakken. Het moet voor het kind helder zijn wat en waarom het aan het leren is. De leerdoelen van de lessen worden daarom met de kinderen besproken.

Op School JUUL leert het kind nadenken over zijn manier van werken en leren. Door reflectie en evaluatie leert het verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen werk. Het stimuleren van zelfreflectie draagt bij aan de persoonsontwikkeling van kinderen. Aan het einde van de dag en tijdens de portfoliogesprekken bespreken de kinderen met de leerkracht wat ze hebben geleerd en hoe dat is gegaan. Samen met de leerkracht stelt het kind persoonlijke doelen. Hierdoor wordt het kind mede verantwoordelijk voor het leerproces wat de autonomie en de motivatie verhoogt.