Ons onderwijs 

Op School JUUL geven wij unitonderwijs. Een unit bestaat uit twee basisgroepen. Het kind start en sluit de dag af in een eigen basisgroep, bij de eigen leerkracht. Tussen de middag eten de kinderen samen met de leerkracht of onderwijsassistent.
Door het werken in units, kunnen we het kind optimaal uitdagen, inspireren en begeleiden. School JUUL is een grote, inspirerende onderwijsruimte met verschillende werkplekken.

Unitonderwijs in groep 1-2
Groep 1/2 heeft een eigen kleuterunit. Deze unit bestaat op School JUUL uit twee ruimtes. In beide ruimtes is er plek gemaakt om instructie in de kring te kunnen geven. Ook is er in beide ruimtes plek om te spelen en te werken. Er wordt door alle kleuters gebruik gemaakt van deze hoeken en werkplekken. Ook als er meerdere kleutergroepen zijn. Op deze manier is het niet nodig om hoeken of werkplekken dubbel in te richten. Er blijft daardoor veel ruimte over voor variatie en om vrij te kunnen spelen en werken.

Er zijn in de ochtend twee instructies in de grote kring. Dit is een instructie voor de hele groep. Het betreft de taal-en rekeninstructies. De leerkrachten maken een themaplanning waarin deze instructies ingepland worden. Bij meerdere kleutergroepen worden de instructies gelijktijdig gegeven. De leerlingen worden ingedeeld op instructieniveau en volgen de instructie op hun eigen niveau. Als ze niet het instructieniveau van hun basisgroep hebben, volgen ze instructie bij de andere leerkracht.

Ook is er indien nodig een kleine kring. De leerkracht geeft dan een extra instructie op eigen niveau aan een bepaalde groep kinderen. Welke groep dit is, gaat in overleg met de intern begeleider.

Visie op lesmaterialen in groep 1-2
Bij de aanschaf van materiaal letten wij op een aantal dingen die we als school erg belangrijk vinden. We willen namelijk dat veel van ons materiaal FLEX is!
Flexibel: te gebruiken met ruimte voor meerdere spelmogelijkheden. Het materiaal heeft een open karakter. 
Leerzaam: aansluitend bij de leerdoelen en dus uitdagend voor alle kinderen.
Experimenteren: Kinderen worden gestimuleerd tot onderzoekend leren.
X- factor: Je krijgt meteen zin om ermee te spelen. 

Ook werken wij elk thema met Loose Parts. Loose Parts is materiaal dat je kunt bewegen, dragen, combineren, van vorm kunt veranderen, bij elkaar kunt zetten, uit elkaar kunt halen en weer bij elkaar kunt voegen op verschillende manieren. Het is materiaal wat niet een direct doel heeft en wat samen met ander materiaal gebruikt kan worden met een door de gebruiker zelf bepaald doel. Het is materiaal dat de creativiteit stimuleert.

We gebruiken ook lesmaterialen met een meer gesloten karakter. Deze spellen zijn bedoeld om begrippen te oefenen met de leerlingen en te checken of ze dit beheersen. Als een leerling laat zien dat hij/zij dit spel beheerst wordt het niet meer aangeboden.

We gebruiken tablets als digitaal leermiddel. Er wordt geoefend op diverse sites met taal-en rekenprogramma’s. Ook gebruiken wij Marbotic producten. Je kunt bijvoorbeeld met fysieke stempels op de tablet stempelen en zo spelenderwijs letters, klanken en woorden oefenen, ondersteund door beeld én geluid. De speciale letter-, woord- en klankoefeningen sluiten aan op de aanvankelijk leesmethode Lijn 3. Ook gebruiken we de stempelcijfers van Marbotic.
 
Unitonderwijs in groep 3-8
We werken met drie lesblokken per dag: ‘s morgens een taalblok en een rekenblok, ’s middags een themablok. Tijdens deze blokken vinden de instructies plaats in het instructielokaal. De leerkracht geeft dan uitleg over de nieuwe lesstof aan een enkele groep. De combinatiegroep is dan tijdelijk uit elkaar. De andere groep werkt in de unit onder begeleiding van een andere leerkracht en meestal ook nog van een onderwijsassistent. Deze werkwijze draagt er aan bij dat we kinderen veel meer maatwerk voor het leren kunnen bieden. Ook is er wat bewegingsruimte, doordat ze, in plaats van een uur stil te zitten in de klas, van het instructielokaal naar de unit lopen en weer terug. Voor veel kinderen werkt dit zeer positief voor de aandacht en spanningsboog.

Tijdens de themablokken krijgen de kinderen wereldoriëntatie volgens de principes van de meervoudige intelligentie. Na instructie in de basisgroep ontmoeten de kinderen elkaar op de intelligentie werkplekken waar ze aan hun opdracht werken. We gebruiken hiervoor het organisatiemodel Vierkeerwijzer.

Kinderen leren van en met elkaar. Het samenwerken van kinderen met verschillende leeftijden, niveaus en interesses bevordert dit. De activiteiten worden zo aangeboden dat er verschillende vormen van samenwerking aan bod komen.

In de onderbouw beginnen we met een open inloop waarbij ouders welkom zijn om even mee te komen in de basisgroep. Het kind toont zijn werk of speelt met de ouder een spel. Tussen school en thuis wordt zo een geleidelijke overgang gecreëerd. In groep 1-2 is er dagelijks open inloop, in groep 3-4 op maandag en vrijdag.

We werken toe naar goede onderwijsresultaten. Taal, lezen en rekenen zijn belangrijke basisvakken. Het moet voor het kind helder zijn wat en waarom het aan het leren is. De leerdoelen van de lessen worden daarom met de kinderen besproken.
Op school JUUL leert het kind nadenken over zijn manier van werken en leren. Door reflectie en evaluatie leert het verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen werk. Aan het einde van de dag en tijdens de portfoliogesprekken bespreken de kinderen met de leerkracht wat ze hebben geleerd en hoe dat is gegaan. Hierdoor wordt het kind mede verantwoordelijk voor het leerproces wat de autonomie en de motivatie verhoogd.