School JUUL: écht betekenisvol voor elk kind! 

School JUUL is een christelijke basisschool. Samen met 13 andere scholen valt zij onder het Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en omstreken (CPOV).  Het christelijk geloof, met als basis de zichtbare liefde van God voor de mensen, voor zijn schepping, is de leidraad voor en het uitgangspunt in al ons handelen.

Wij geloven dat Zijn liefde voor ons zich openbaarde in de komst van Zijn zoon Jezus naar deze wereld. Hij leefde ons voor wat liefde is en geeft ons hoop voor de toekomst. Van hieruit leven wij een royale, open en ruimhartige houding voor. We tonen interesse in onze medemens en respecteren elkaars levenshouding.

Elke dag beginnen en eindigen wij de dag op School JUUL met gebed. We vertellen de kinderen per week 3 verhalen uit de Bijbel. We zingen christelijke liedjes en vieren de christelijke feestdagen. In de omgang met elkaar leven we de christelijke normen en waarden voor.

Ons pedagogisch en didactisch klimaat is gebaseerd op onze christelijke identiteit.

Pedagogische visie:

God maakt elk kind uniek en speciaal. Elk kind beschikt over talenten. In ons onderwijs zijn de talenten, de ontwikkelingsbehoeften en het welbevinden van kinderen het uitgangspunt. Wij richten ons onderwijs zo in, dat de talentontwikkeling van kinderen optimaal gestimuleerd wordt. We gaan hierbij uit van gelijke kansen voor ieder kind. Vanuit relatie en vertrouwen bereiden we kinderen voor op hun plek in onze steeds veranderende maatschappij.

Missie
Het is de missie van School JUUL om in verbinding met God, met elkaar en met de wereld, ieder kind een veilige plek te bieden. Een plek waar het kind zich gezien en gehoord voelt. Kinderen gaan met plezier naar school, leren graag en geloven in hun eigen kwaliteiten. Kinderen groeien op tot waardevolle mensen om bij te dragen aan een mooie wereld.
 
Visie
School JUUL is een Protestants Christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Wij leven de Christelijke traditie voor en vertellen Bijbelverhalen in een betekenisvolle context om daarmee betekenis te geven aan het leven. Daarbij tonen we respect voor andere culturen en religies.

We geven goed onderwijs, streven hoge resultaten na en passen leerlijnen soms ook aan om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Ons onderwijs verwondert en verrast. Kinderen leren meer dan rekenen, taal en lezen. Door een breed aanbod en een samenwerkende leef- en leeromgeving dragen wij bij aan gelijke kansen voor ieder kind.

Naast kennisoverdracht, werken wij aan persoonsvorming en sociale vorming. Kinderen van overal komen onze school binnen en brengen nieuwe ervaringen, gewoonten en talen mee. Kansen om je te ontwikkelen tot een authentiek mens met open ogen, open oren en een open hart voor de ander!

Inspirerende leerkrachten - en ouders- wijzen het kind de weg, steunen en sturen en helpen het kind om keuzes te maken. Wij spreken te allen tijden vertrouwen uit in het kind en benoemen zijn talenten.